Tuesday, 14 March 2017

last mission for the 2nd trimestre
MY VIDEO TUTORIAL:Nominació

Nomino a Arnau Noheras com a It Consultant ja que m'ajuda quan necessito saber alguna cosa de l'ordinador. Com per exemple en penjar les publicacions...


Tuesday, 7 March 2017

mission 16

mission 18


1.Com titularé el meu videotutorial? The magical kitchen.

2. Em cal posar un subtítol? En cas afirmatiu, quin? Yes because it is based on what you will do.

3. Què ensenyaré a fer? How to cook basic filipino cuisine.

4. Tenint en compte que en el videotutorial cal que hi hagi, com a mínim, dues parts ben diferenciades, la demostració i l'explicació, quin contingut hi haurà a cada part? 

First is the cooking. 
second is the taste testing.

5. Quan ho enregistraré? Anytime especially in afternoon.

6. És a l'exterior? Hi haurà molt soroll? Nope.

7. Què faré per aconseguir la màxima qualitat d'imatge i de so possible? Close everything in the house except the windows because it is the one that will give light and avoid any noise. 

8. Quina càmera utilitzaré? Mobile phone or digital camera.

9. Em cal l'ajuda d'algú? De qui? My mother. 

10. Hi posaré música? Quina? D'on la treuré? Yes a classical music the one that can fit for cooking.

11. Què posaré als crèdits? To my Mother because she will be the who will guide me while i am doing the demonstration.

12. És bona idea incloure la URL del meu bloc als crèdits del videotutorial? Yes because it this the place where you will put your video.

mission 171.


                                                      What type of plan is this?

                                                            A.close
                                                            B. American Plan
                                                            C. Retail plan
                                                            D. Middle plan


2.


                           What kind of angle is this from the camera that focus on the top

                                                     A. General plan
                                                     B. Top view angle
                                                     C. High angle
                                                     D. Normal
3.                                    What type of plan in camera is used for this photo?

                                                              A. close
                                                              B. american plan
                                                              C. middle plan
                                                              D. Normal


4.


                                            What type of angle is used for this photo?
                                           
                                                              A. close
                                                              B. american plan
                                                              C. middle plan
                                                              D. Normal5.
                                


                                      What type of camera movement for this video?
                   
                                                           A. panoramic
                                                           B.Travelling
                                                           C. Normal
                                                           D. Action

Tuesday, 31 January 2017

un billet de cinquanta


- Un guió literari és el que ens explica què passa, com és allò que veiem, com se'ns mostra i què podem escoltar. Allò que llegim en el guió ens descriu com serà la representació visual. El guió literari dona forma a l'argument, explica el contingut de la pel·lícula i ensenya l'estètica. S'estructura per seqüències, col·locades una darrera l'altra i en ordre temporal. També s'hi inclouen diàlegs. S'expliquen també les accions dels personatges, allò que passa i es fan petites descripcions de l'entorn per ubicar el lloc. Cal posar-hi la informació suficient per tal que la persona s'imagini el lloc de l'acció.

- Un storyboard és un documentr tècnic format per conjunt de vinyetes o de dibuixos mostrats en ordre cronològic amb l'objectiu d'entendre una història. Les vinyetes sempre són acompanyades de text (diàlegs) i d'altres anotacions del narrador o dels sorolls.


- Actors: David Carbonell i Laura Ortiz
- Càmera: Jhayzee Geronimo
- Director: David Carbonell
- Encarregat d'editar el vídeo: Laura Ortiz